Česky English Home
ISSN 1802-8861
O projektu
Aktuality
Software SVOD
Epidemiologické analýzy
Průvodce analýzami

INCIDENCE A MORTALITAREGIONÁLNÍ PŘEHLEDYČASOVÉ TRENDYKLINICKÁ STADIAVĚK PACIENTŮSROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍMSROVNÁVACÍ ANALÝZYSOUHRNNÁ PREZENTACE
Publikace, zprávy
WWW odkazy
Kalendář odborných akcí 
Onkologické časopisy 
Služby pro novináře
Varování před dezinformací
Vaše dotazy
Správce portálu


Další související projekty
Oficiální portál Národního onkologického programu České republiky
www.onconet.cz


Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice
www.mamo.cz


Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice
www.cervix.cz


Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice
www.kolorektum.cz
Přihlásit uživatele

Epidemiologické analýzyNápověda

INCIDENCE A MORTALITA REGIONÁLNÍ PŘEHLEDY VĚK PACIENTŮ
INCIDENCE A MORTALITA REGIONÁLNÍ PŘEHLEDY VĚK PACIENTŮ
SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM SOUHRNNÁ PREZENTACE
Další analýzy 
SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM SOUHRNNÁ PREZENTACENovinky na portálu

22.03.2023  
Aktualizace dat NOR za rok 2021
V epidemiologických analýzách jsou nyní k dispozici data NOR za období 1977–2021.
08.07.2022  
Aktualizace dat NOR za rok 2019 a 2020
V epidemiologických analýzách jsou nyní k dispozici data NOR za období 1977–2020.
09.09.2020  
Aktualizace dat NOR za rok 2018
V epidemiologických analýzách jsou nyní k dispozici data NOR za období 1977–2018.
09.09.2019  
Aktualizace dat NOR za rok 2017
V epidemiologických analýzách jsou nyní k dispozici data NOR za období 1977–2017.
09.09.2018  
Aktualizace dat NOR za rok 2016
V epidemiologických analýzách jsou nyní k dispozici data NOR za období 1977–2016.
05.01.2018  
Aktualizace dat NOR za rok 2015
V epidemiologických analýzách jsou nyní k dispozici data NOR za období 1977–2015.
15.01.2017  
Aktualizace dat NOR za rok 2014
V epidemiologických analýzách jsou nyní k dispozici data NOR za období 1977–2014.
06.12.2015  
Aktualizace dat NOR za rok 2013
V epidemiologických analýzách jsou nyní k dispozici data NOR za období 1977–2013.
13.04.2015  
Aktualizace dat NOR za rok 2012
V epidemiologických analýzách jsou nyní k dispozici data NOR za období 1977–2012.
15.12.2014  
Aktualizace mezinárodních dat GLOBOCAN 2012
V epidemiologických analýzách jsou nyní k dispozici mezinárodní data studie GLOBOCAN 2012.
11.07.2014  
Aktualizace dat NOR za rok 2011
V epidemiologických analýzách jsou nyní k dispozici data NOR za období 1977–2011.
02.12.2011  
Aktualizace mezinárodních dat GLOBOCAN 2008
V epidemiologických analýzách jsou nyní k dispozici mezinárodní data studie GLOBOCAN 2008.Zpravodajství z portálu


Stručný přehled dat NOR ČR z roku 2013
18.02.2016 - Data o nádorových onemocněních jsou nyní v Národním onkologickém registru k dispozici za období 1977–2013.

V ČR bylo v roce 2013 zjištěno 81 541 nádorů, zemřelo 26 944 lidí
12.11.2015 - V České republice bylo v roce 2013 zjištěno 81 541 zhoubných nádorů, zemřelo na ně 26 944 lidí. Celkem k 31. prosinci toho roku v ČR žilo 518 667 lidí, kteří se s rakovinou léčili nebo léčí. Novinářům to řekl MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví, s tím, že stále je v péči co zlepšovat, například dostupnost onkologické péče ve specializovaných centrech se mezi regiony liší.

Nádorová onemocnění ve starším věku
27.10.2015 - Stárnoucí populace se stává aktuálním problémem onkologické péče v rozvinutých zemích. U starších onkologických pacientů je nezbytné přihlížet ke specifikům této populace. Dosud však neexistují standardní léčebná doporučení pro starší populaci, neboť vyšší věkové kategorie nejsou dostatečně zastoupeny v klinických studiích.

Další mezinárodní studie potvrdila prodlužující se přežití českých onkologických pacientů
05.12.2014 - V hodnotách 5letého přežití vybraných onkologických diagnóz Česká republika v posledních několika letech dohání západní Evropu a výrazně se vymyká průměru ostatních postkomunistických zemí. Svědčí o tom nejnovější výsledky z mezinárodní studie CONCORD-2.

Česká onkologie v číslech: stručné shrnutí
08.10.2014 - Na letošním kongresu ESMO 2014 v Madridu byl prezentován souhrnný popis onkologické péče v České republice.

Nová podoba portálu NOP On-line
15.09.2014 - Portál NOP On-line (www.onconet.cz) dostal zcela novou grafickou podobu.

Přežití onkologických pacientů v ČR se zlepšuje
13.04.2014 - Na počátku roku 2014 byly publikovány dvě odborné studie, které analyzují přežití onkologických pacientů v ČR a v Evropě. Přežití pacientů je jedním z klíčových parametrů v hodnocení výsledků onkologické péče a tedy i naplňování Národního onkologického programu.

Tisková zpráva ke studii EUROCARE-4
24.08.2007 - Vedení České onkologické společnosti se zásadně ohrazuje proti výstupům ze studie.

Spuštěn informační portál NOP On-line.
26.09.2006 - Hlavním cílem tohoto informačního portálu je poskytovat centralizované a odborně garantované informace o naplňování Národního onkologického programu v České republice. Na stránkách portálu naleznete přehlednou a ucelenou prezentaci sítě onkologických center a mnoho dalších užitečných informací.

Projekt SVOD – odborná rada
10.10.2005 - Rada odborných garantů projektu SVOD je schvalována výborem České onkologické společnosti jako poradní uskupení významných odborníků z oblasti onkologie, informatiky a hodnocení populačních rizik. Členové rady odborných garantů sledují postup řešení projektu, schvalují zásadní výstupy a komunikují sporné otázky spadající do jejich odbornosti. Členové rady mají přednostní právo publikovat svá sdělení na webovém portálu SVOD.

Informační leták SVOD
02.10.2005 - Informační letáček obsahuje základní informace o projektu SVOD, který se skládá z Informačního systému SVOD a Webového portálu SVOD.

Tisková zpráva
01.10.2005 - Webový portál SVOD: epidemiologie zhoubných nádorů v České republice – nová informační služba pro odbornou i laickou veřejnost


Institute of Biostatistics and Analyses at the Faculty of Medicine and the Faculty of Science of the Masaryk University in BrnoMasaryk Memorial Cancer Institute

O projektu   Aktuality   Software SVOD   Epidemiologické analýzy   Průvodce analýzami      


Citace:   DUŠEK Ladislav, MUŽÍK Jan, KUBÁSEK Miroslav, KOPTÍKOVÁ Jana, ŽALOUDÍK Jan, VYZULA Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2024-7-20]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.